VARFÖR VÄLJA

DJURKOMPETENSEN

Det unika med Djurkompetensen är att vi ser till helheten i verksamheten. Våra tjänster och utbildningar utgår från er verksamhets förutsättningar, behov och önskemål. Vi ser vikten av att hela arbetslaget har insikt och förståelse för arbetssättet med djur som resurs. Detta gynnar verksamheten och leder till ett hållbart arbete under ett långsiktigt perspektiv.

 Samvaro med djur kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan djur och människa kan generera en positiv känsla och relation.

HUR VI KAN HJÄLPA

DIG

02.

03.

djurkompetensen-hund-koppel

SOCIAL TJÄNSTEHUND

Drömmer du om att arbeta med din hund? Hunden kan utföra fantastiska insatser när våra ord inte räcker till. Hunden är ett komplement till din yrkesroll för dig som arbetar med människor.

UTBILDA ARBETSPLATSEN

Vill du arbeta med djur på ett pedagogiskt sätt? Vi utbildar i implementering av djur i verksamheter och användning av djur som resurs. Vi utbildar hela arbetsplatsen i metoden för att skapa ett hållbart arbete.

BEHÖRIG HUNDFÖRARE

Har du fler hundar som du vill utbilda till  social tjänstehund? Om du har gått en utbildning som bedöms likvärdig som Djurkompetensen och är godkänd behörig hundförare kan du utbilda fler hundar hos oss.

{

Lyssnar in

“Den individuella coachingen är så betydelsefull. Jessica och Matilda tar sig tid och lyssnar in, coachar, vägleder samt kommer med värdefulla tips”

Jessica & Matilda

Vi som står bakom Djurkompetensen är Jessica Svensson och Matilda Ström. Med vår kombinerade kompetens och breda erfarenhet av arbete med hund som resurs har vi något unikt att erbjuda. Våra tjänster sker både online och genom möten i verkliga livet.

Vi utbildar i implementering av djur i verksamheter och användning av djur som resurs. Vi utbildar hela arbetsplatsen i metoden för att skapa ett hållbart arbete med djur som resurs under ett långsiktigt perspektiv.

Vi utbildar och hjälper till att hänvisa till de lagar och förordningar som krävs för det valda djuret, utföra en riskanalys, tar fram rutiner och riktlinjer utifrån verksamhetens behov. Vi säkerställer arbetsplatsen utifrån era och djurets behov samt övriga som är berörda av situationen där djuret befinner sig. Vi kan även skräddarsy ett upplägg efter era önskemål och behov. 

Vi utbildar blivande hundteams ekipage (social tjänstehund) där utbildningen har ett stort individuellt fokus på ekipaget för att skapa de bästa förutsättningar inför teamets kommande uppdrag. 

KONTAKT

Djurkompetensen
info@djurkompetensen.se

Fotograf: Martin Lindgren + Unsplash
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall

Integritetspolicy - GDPR