VÅRA

UTBILDNINGAR

UTBILDA DIG HOS

DJURKOMPETENSEN

 

Det unika med Djurkompetensen är att vi ser till helheten. Utbildningen utgår från er verksamhets förutsättningar, behov och önskemål.

Vi ser vikten av att hela arbetslaget har insikt och förståelse för arbetssättet med djur som resurs. Detta gynnar verksamheten och leder till ett hållbart arbete med djur som resurs under ett långsiktigt perspektiv. 

{

Nästa utbildning...

Djurkompetensen påbörjar en ny utbildningsomgång till social tjänstehund – Motivatonshund i slutet av augusti 2024.

Med lämplighetstest i Skivarp, Göteborg och Årjäng under maj och juni 2024.

01.

Utbildningar

SOCIAL TJÄNSTEHUND

djurkompetensen-hund-koppel
POPULÄR

Social Tjänstehund

Drömmer du om att arbeta med din hund? Hunden kan gå in och utföra fantastiska insatser när våra ord och handlingar inte räcker till. Hunden är ett komplement till din yrkesroll för dig som arbetar med människor. 

Här kan du utbilda dig och arbeta inom:

Vård och Omsorgsarbete, krishantering, sorgearbete, aktivitetsplanering, rehabilitering, anknytning & relationer, stresshantering, motivationsarbete, konflikthantering, socialt arbete, psykisk ohälsa eller hälsofrämjande insatser.

LÄS MER nedan UNDER PUNKT 1

CERTIFIERA

djurkompentensen-olika-djur-fisk

Verksamheten

Hos Djurkompetensen kan du certifiera din verksamhet i implementering och användning av djur som resurs.

Exempel på er verksamhet kan vara hunddagis, djurpark, 4H-gård, NUR-gårdar, grön rehabgårdar eller liknande verksamhet. 

Det kan även vara verksamheter inom vård och Omsorgsarbete, krishantering, sorgearbete, aktivitetsplanering, rehabilitering, anknytning & relationer, stresshantering, motivationsarbete, konflikthantering, socialt arbete, psykisk ohälsa eller hälsofrämjande insatser.

Då kan vi hjälpa er!

Läs mer nedan under punkt 2

BEHÖRIG HUNDFÖRARE?

djurkompetensen-hund-utsikt

Vill du utbilda fler sociala tjänstehundar? 

Om du har gått en utbildning som bedöms likvärdig Djurkompetensen och är godkänd hundförare, kan du utbilda nästa blivande social tjänstehund hos oss.

Vi börjar med ett kostnadsfritt samtal.

Du börjar med att utföra ett lämplighetstest. Vid godkänt resultat påbörjar du din utbildning.

Eftersom du redan har grundkunskapen är det den praktiska delen samt reflektion och dokumentation under praktiken som behöver genomföras.

Läs mer nedan under punkt 3

01.

SOCIAL TJÄNSTEHUND

Utbildningen till social tjänstehund för dig som vill arbeta med hund inom:

Vård och omsorgsarbete, krishantering, sorgearbete, aktivitetsplanering, rehabilitering, anknytning & relationer, stresshantering, motivationsarbete, konflikthantering, socialt arbete, psykisk ohälsa eller hälsofrämjande insatser.

Det är viktigt att du har kunskap om den målgrupp som ni planerar att arbeta med, för att kunna bemöta individerna på ett respektfullt sätt. Djurkompetensen utbildar dig i hur du kan använda hunden som en resurs och ett komplement till din proferssion.

Du och din hund börjar med att utföra ett lämplighetstest. Vid ett godkänt resultat går du vidare till en personlig intervju. Efter en antagen plats startar utbildningen med en välkomstträff online där vi går igenom utbildningens upplägg och innehåll. Inför varje ny modul träffas vi online. Det finns ett stort individuellt fokus på varje hundekipage och det ingår även individuell coaching.

Som ett utbildat team kan du och hunden göra skillnad tillsammans för många individer.

Nedan kan du ta del av huvudämnena av utbildningens innehåll där det ingår underrubriker till alla moduler. Du får arbetsuppgifter som du ska lämna in efter varje avslutad modul:

– Förbered din hund

– Hundens mentalitet

– Hundens välfärd

– Arbetssätt med social tjänstehund

– Hundträning

– Hållbart arbetssätt

– Forskning

– Certifiering

Du har en praktikperiod på 100 timmar där du ska avsätta fem timmar i veckan. Av dessa fem timmar är två timmar förberedelse, reflektion och dokumentationstid. Resterande timmar är praktiskt arbetsförlagd praktik. 

Vi har även tre fysisk träffar under utbildningen där vi träffas och tränar på det praktiska.

Kostnad:

Lämplighetstest 2.800 kr

Utbildning 29.500 kr

Certifiering 2.900 kr

Kvalitetstest 2.500 kr (vart annat år)

Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor kan du boka ett kostnadsfritt samtal med oss. Fyll i frågeformuläret (kontakt) eller skicka ett mail till info@djurkompetensen.se

02.

CERTIFIERA VERKSAMHETEN

Vill du införa djur eller finns det redan djur i  din verksamheten?

Djurkompetensen certifierar verksamheter som vill implementera och använda djur som resurs i sin verksamhet. Detta sker genom utbildning online via zom möten. Där ni får kunskap om hur man implementerar djur i verksamhet på ett tryggt och säkert sätt.

Vi riktar oss till verksamheter som vill arbeta med sina djur på ett mer engagerat och pedagisgiskt sätt. 

I Djurkompetensens cerifiering ingår:

– Utbildning i implementering och användning av djur som resurs. Vi ger konkreta tips på aktivitet med fokus på samspel och kommunikation mellan människan och djuren.

– Utbildning för hela arbetslaget för att all personal ska ha en inblick och förståelse för arbetet med med syfte av att skapa ett hållbart arbete med djur på ett hållbart sätt under lång sikt.

– Utbildning och vägledning genom att ge er kunskap för att implementeringen ska ske på rätt sätt. Det är viktigt för verksamheten att följa de lagar och förordningar som finns för det valda djuret, utföra en riskanalys, ta fram rutiner och riktlinjer utifrån verksamhetens behov.

– Säkerhetsställning av arbetsplatsen utifrån era och djurets behov samt övriga som är berörda av situationen där djuret befinner sig.

– Kunskap av djurets välfärd.

Väljer ni att implementera hund i verksamheten kommer det blivande hundteamet att gå en egen utbildning.  (läs mer under Social Tjänstehund). 

Certifieringen börjar med ett digitalt möte där vi har en dialog kring era behov, önskemål och förutsättningar. Vi går igenom certifieringsupplägget och därefter påbörjas processen.

Du kan boka ett kostnadsfritt samtal för att se om denna cerifiering är rätt för din verksamhet.

03.

BEHÖRIG HUNDFÖRARE?

Vill du utbilda fler Sociala tjänstehundar?

Vårt krav är att du har en godkänd certifiering av Social tjänstehund eller motsvarande.

Eftersom du redan har grundkunskapen är det den praktiska delen samt reflektion och dokumentation under praktiken som ska utföras.

Vi börjar med ett kostnadsfritt samtal sedan får du och hunden utföra ett lämplighetstest. Vid godkänt resultat påbörjar du din utbildning.

Utbildning för behörig hundförare innefattar:

– En praktikperiod på 20 veckor. Fem timmar i veckan varav tre timmar är praktiskt utfört arbete och två timmar är planering, reflektion och dokumentation.

– Besvara frågor som är kopplat till praktiken 

– Individuell coaching 

– Certifiering

Du får tillgång till vårt material som finns på kursportalen.

Kostnad:

Lämplighetstest 2800 kr

Praktik 2200 kr

Certifiering 2900 kr

{

Utbildning

Efter varje avslutad modul i utbildningen blir det mer och mer verklighet av den teoretiska biten. Djurkompetensen ger mig den kompetens som jag behöver och utbildningen ger mig en klar bild av arbetet med social tjänstehund.

04.

KONTAKT

Vi vill så gärna höra ifrån dig om du har frågor eller funderingar kring våra tjänster, samarbeten etc.

Jag är intresserad av att veta mer om

13 + 3 =